Onkolojinin üreme sağlığıyla kesiştiği alanda, Prof. Dr. Ulun Uluğ’un öncülüğünde vizyoner bir girişim kök saldı. Prof. Dr. Uluğ’un kurduğu Kanser Hastalarında Doğurganlığı Koruma Birliği (URSAK), bakımda dönüştürücü bir yaklaşımın önünü açıyor, kanser tedavisi ve doğurganlığa olası etkileri gibi ikili zorluklarla karşı karşıya kalan bireylere umut veriyor.

Kemoterapi ve radyasyon gibi kanser tedavilerinin embriyo transferi derin etkileri olabilir ve sıklıkla geçici veya kalıcı kısırlığa yol açabilir. Bu kritik endişenin farkında olan Prof. Dr. Uluğ, kanser hastalarında doğurganlığın korunmasına adanmış Türkiye’nin öncü kuruluşu URSAK’ı kurma misyonuna girişti.

URSAK’ın vizyonunun temel taşı, kanser tedavilerine başlamadan önce üreme potansiyelinin korunmasına yönelik proaktif önlemlerdir. Prof. Dr. Uluğ, erken müdahalenin ve bilinçli karar vermenin önemini vurgulayarak doğurganlığın korunmasının kanser hastalarına yönelik kapsamlı bakım planlarına entegre edilmesinde önemli bir rol oynadı.

URSAK’ın dikkate değer başarılarından biri, kanser hastalarının doğurganlıklarını korumalarına olanak tanırken, çocuklarına genetik bozuklukların bulaşma riskini azaltan, çığır açıcı bir tesis olan Türkiye’nin ilk İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı (PGD) biriminin kurulmasıdır. Prof. Dr. Uluğ’un bu genetik atılımdaki liderliği, yalnızca kanser hastalarına yönelik seçenekleri geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye’yi ileri üreme teknolojileri açısından bir merkez olarak konumlandırmıştır.

URSAK’taki PGD birimi, embriyoların genetik bütünlüğünü değerlendirmek için en son teknikleri kullanarak kanserden kurtulanlara tedavi sonrası sağlıklı çocuklar sahibi olma fırsatı sunuyor. Prof. Dr. Uluğ’un genetik ilerlemelerde ön sıralarda yer alma konusundaki kararlılığı, birimin yeteneklerinin şekillenmesinde ve kanser karşısında doğurganlığın korunmasına yönelik ufukların genişletilmesinde etkili olmuştur.

URSAK, teknolojik yeniliklerin ötesinde, Prof. Dr. Uluğ’un rehberliğinde hasta savunuculuğu, eğitim ve destek konularına odaklanmaktadır. Kuruluş, kanser hastalarında doğurganlığın korunmasının duygusal ve psikolojik yönlerini ele alan bütünsel bir yaklaşım sunmaktadır. Prof. Dr. Uluğ’un şefkatli bakıma yaptığı vurgu, kanser tedavisinin zorluklarıyla karşı karşıya kalan bireylerin üreme sağlığı sorunlarıyla baş edebilecekleri destekleyici bir ortam bulmalarını sağlıyor.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Ulun Uluğ’un URSAK aracılığıyla kanser hastalarında üreme sağlığına yönelik vizyonu, hasta odaklı bakımın geliştirilmesine olan bağlılığının bir kanıtıdır. Doğurganlığın korunmasını kanser hastalarına yönelik kapsamlı bakım planlarına entegre eden ve PGD ünitesi gibi öncü tesisler kuran Prof. Dr. Uluğ, kanser ve doğurganlık sorunlarının kesiştiği noktada karşı karşıya kalanlar için yeni bir umut dönemi başlattı. URSAK’ın mirası sadece teknolojik atılımlarda değil, misyonunu tanımlayan şefkatli ve dönüştürücü bakımda da yatmaktadır; yarının bakımına olan bağlılığı yansıtır ve ailelerini kurmak isteyen kanserden kurtulanlara daha parlak bir gelecek sağlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *